TỐNG MỸ TRANG, voice actor

TỐNG MỸ TRANG, voice actor

# 2SBELR8STôi là Diễn viên lồng tiếng tự do,tôi có thể thu âm quảng cáo và lồng tiếng đồng bộ , quảng cáo TVC, GAME, Eleaning...
5(1 review)
1 project (last 365 days)
0times favorited

Languages

  Age and gender

   Featured samples

   All voice over samples from TỐNG MỸ TRANG

   About TỐNG MỸ TRANG

   Chào bạn,tôi là Diễn viên lồng tiếng tự do,tôi có thể thu âm quảng cáo và lồng tiếng đồng bộ,tôi có 6 năm kinh nghiệm trong việc lồng tiếng ,thu âm quảng cáo...

   TỐNG MỸ TRANG's reviews

   5(1 review)
   Production B. -

   Other voice over samples you may also like